Čo je internetový portál

Webový portál je špeciálny internetový priestor - webová stránka, ktorá umožňuje z jedného miesta pomocou jedného vyhľadávacieho rozhrania
prístup k rôznym elektronickým informačným zdrojom. Je to priestor používaný pre hľadanie a získanie prístupu k informáciám a pokrýva tak
požiadavky rôznych typov používateľov. Slúži k orientácii vo veľkom množstve informácií, ktoré sú na webe k dispozícii.

    

Typy internetových portálov

Na internete existuje veľké množstvo portálov, ktorých funkcie vyplývajú z ich určenia a využívania.
Napríklad: podnikové, zábavné, informačné, spravodajské, mediálne, realitné, komunikačné, inzertné.

Na čo by sa mal klásť dôraz pri tvorbe internetových portálov

Vďaka skúsenostiam profesionálov z našej partnerskej IT spoločnosti Vám vieme ponúknuť vypracovanie projektu na mieru.
Za použitia najnovších technológií, odborných znalostí a dlhoročných skúseností, dokážeme uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky alebo konzultácie ohľadom vytvorenia portálu, nás neváhajte kontaktovať